SuccessFactors İş Portalı ile ilgili Gizlilik Politikası

Giriş

SuccessFactors İş Portalı (bundan sonra “Portal” olarak anılacaktır), geçerli veri koruma kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld, Almanya (bundan sonra “DMG MORI AG” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır.

Portal, DMG MORI AG ve iştiraklerimizdeki (bundan sonra “DMG MORI”, “biz” ya da “bize” olarak anılacaktır) açık pozisyonlara başvurma imkanı sunar. Ayrıca, aday havuzumuza (bundan sonra “Yetenek Topluluğu” olarak anılacaktır) katılabilirsiniz. Açık pozisyonlara başvurmanın yanı sıra, Yetenek Topluluğu size şu imkanları sunar;

 • Bir aday profili oluşturma ve sürdürme;
 • Her bir ülke için sistemde tanımlı zaman dilimleri için ülkeler arası grup geneli başvuru süreçlerine katılma;
 • DMG MORI’deki açık pozisyonlar hakkında bildirimler alma;
 • Mevcut aday profilini kullanarak açık pozisyonlara daha kolay başvurma.

Portalı kullanmanız durumunda kişisel verilerinizi işleyeceğiz. Kişisel veriler, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilgili her türlü bilgi anlamına gelir. Portalın kullanımı esnasında gizliliğinizin korunmasına öncelik vermekteyiz; bu sebeple Portalı kullandığınızda hangi kişisel verilerinizi işlediğimiz ve bu verileri nasıl yönettiğimizle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri size sunmak isteriz. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı ve meşru menfaatlerimiz dolayısıyla işlemenin gerekli olduğu durumlar ve meşru menfaatlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

1. Verilerinizin işlenmesi ile ilgili bilgiler

1.1 Portalı kullandığınızda toplanan bilgiler

Portalı kullandığınızda, Portalın kullanımı için gerekli belirli verileri (erişim verileri) otomatik olarak topluyoruz. Bu veriler sistem erişim/kullanım/yetki verileri, yani web sunucusu günlük dosyaları (IP adresi, erişim tarihi ve saati, tarayıcı) bilgilerini kapsamaktadır.

Bu veriler, (1) size hizmet ve ilişkili işlevleri sunabilmemiz; (2) Portalın işlevlerini ve performans özelliklerini iyileştirmek ve (3) suistimalleri ve arızaları önlemek ve çözmek amacıyla bize otomatik olarak iletilmekte, ancak saklanmamaktadır. Bu veri işleme faaliyetinin dayanağı, (1) işlemenin Portalın kullanımı amacıyla GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) Madde 6(1) (b) bendi uyarınca veri sahibi sıfatıyla sizinle bizim aramızdaki sözleşmenin ifası için gerekli olması veya (2)  Portalın işlerliğini ve hatasız bir şekilde çalışmasını garanti etmekteki ve pazar talebini karşılayan ve menfaatlere uygun bir hizmet sunmaktaki meşru menfaatlerimiz olup, bunlar GDPR Madde 6(1) (f) bendi kapsamında sahip olduğunuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin hak ve menfaatlerinizden önce gelmektedir.

1.2 Bir kullanıcı hesabı (oturum açma ve kayıt) oluşturduğunuzda toplanan bilgiler

Portalımızı kullanabilmeniz için, öncelikle bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir. Bunun için aşağıdaki bilgileri (kayıt verileri) vermeniz gerekmektedir:

 • Kullanıcı adı (e-posta adresi) ve parola;
 • Ad ve soyad;
 • Telefon numarası, ikamet adresi (ülke ya da bölge).

Bu veri işleme faaliyetinin dayanağı, (1) işlemenin Portalın kullanımı amacıyla GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) Madde 6(1) (b) bendi uyarınca veri sahibi sıfatıyla sizinle bizim aramızdaki sözleşmenin ifası için gerekli olması veya (2)  Portalın işlerliğini ve hatasız bir şekilde çalışmasını garanti etmekteki ve pazar talebini karşılayan ve menfaatlere uygun bir hizmet sunmaktaki meşru menfaatlerimiz olup, bunlar GDPR Madde 6(1) (f) bendi kapsamında sahip olduğunuz kişisel verilerin korunmasına ilişkin hak ve menfaatlerinizden önce gelmektedir.

Ayrıca, gönüllülük esasına dayalı olarak,

 • kullanıcı hesabınızın (1) yalnızca başvurduğunuz pozisyonlardan sorumlu işe alım uzmanları ya da (2) ülkenizdeki/bölgenizdeki tüm işe alım uzmanları ya da (3) dünya genelindeki tüm işe alım uzmanları tarafından görüntülenebilmesine;
 • bildirim sistemimizi kullanıp kullanmamaya karar verebilirsiniz.

Aşağıda verilerinizin işlenmesi ve bu doğrultuda geçerli olan yasal dayanaklar ile ilgili bilgiler sunuyoruz (1.3, 1.4 ve 1.5).

1.3 Portalın açık pozisyonlara başvurmak için kullanılması

Portalımızı açık pozisyonlara başvurmak için kullandığınızda, bize kayıt verilerinin yanı sıra aşağıdaki kişisel verileri (bundan sonra “zorunlu başvuru bilgileri” olarak anılacaktır) vermeniz gerekir:

 • Adresiniz ve ikamet yeriniz;
 • (Serbest formatlı) özgeçmiş/CV;
 • Çalışma izniniz olup olmadığı.

Başvuru bilgilerinizi başvurduğunuz pozisyon için başvuru sürecine dahil olan bağlı şirketlere ileteceğiz. Açık bir pozisyona başvurduğunuzda, genellikle sadece işe alım kararını vermekten sorumlu kişiler ya da bu sürece yakından dahil olan kişiler verilerinize erişebilecektir. Bu kişiler, genellikle işe alım uzmanlarını, bölüm müdürlerini ve bazı durumlarda departman müdürlerini içerir. Bir staj programı ya da şirketler arası pozisyon için başvuruyorsanız, istisnai olarak birden fazla bağlı şirket verilerinize erişebilir.

Bu veri işleme faaliyetinin dayanağı, GDPR Madde 6(1) (b) bendi uyarınca bu verilerin başvuru sürecinin yürütülmesi ve başvuru süreci sonunda DMG MORI ile iş sözleşmesi imzalamanız için gerekli olmasıdır. Ayrıca, çalışan temsilcilerinin (engelli çalışanlar için iş konseyi ve temsilci organ) iş kanunu ya da sosyal güvenlik kanunu çerçevesindeki yasal yükümlülüklere uymak amacıyla verilerinize erişmesi gerekebilir. B durumlar için geçerli yasal dayanak GDPR Madde 6(1) (c) bendidir.

Ayrıca, gönüllülük esasına dayalı olarak aşağıdaki kişisel verileri de sunmaya karar verebilirsiniz (bundan sonra “isteğe bağlı kişisel veriler” olarak anılacaktır):

 • Akademik unvan, diğer unvanlar, uyruk, dil becerileri, vize durumu, çalıştığınız şirket, iş deneyimi, eğitim, coğrafi hareketlilik, en erken işe başlama tarihi, yıllık maaş talebi, sizi referans veren kişinin adı ve aynı zamanda uygun gördüğünüz ve bizimle paylaşmaya karar verdiğiniz bilgiler.

Yukarıda açıklanan prosedür uyarınca, gönüllülük esasına dayalı olarak paylaşmaya karar verdiğiniz veriler başvurduğunuz pozisyon ile ilgili başvuru sürecine dahil olan bağlı şirketlere iletilecektir.

Yukarıda bahsi geçen işleme faaliyetlerinin yasal dayanağı ise GDPR Madde 6(1) (a) bendi ve ilgili hallerde GDPR Madde 9(2) (a) bendidir.

1.4 Portalın Yetenek Topluluğuna katılmak için kullanılması

Portalı gönüllülük esasına dayalı olarak Yetenek Topluluğu veri havuzumuza katılmak için de kullanabilirsiniz. Yukarıda belirtilen hüküm (1.3) uyarınca bize sunduğunuz zorunlu ve isteğe bağlı başvuru bilgileriniz, daha sonra yetkili işe alım uzmanlarımız tarafından uygun pozisyonlar için kontrol edilecektir. Size uygun bir pozisyon olması durumunda, sorumlu bağlı şirket sizinle irtibata geçebilir.

Bu durumla ilgili işleme faaliyetlerinin yasal dayanağı GDPR Madde 6(1) (a) bendi ve ilgili hallerde GDPR Madde 9(2) (a) bendidir.

1.5 Bildirim sisteminin kullanımı

Ayrıca, Portalı isteğe bağlı ve gönüllülük esasına dayalı olarak önceden tanımlayacağınız arama kriterlerinize (örn. anahtar sözcük, lokasyon, ülke/bölge, iş tanımı, deneyim düzeyi, bildirim sıklığı) göre yeni pozisyonlar hakkında iş alarmları almak için kullanabilirsiniz. Bu amaçla aşağıdaki kişisel verilerinizi işliyoruz:

 • E-posta adresi;
 • Ad ve soyad;
 • Gerektiğinde, gönüllülük esasına dayalı olarak bize verdiğiniz ek bilgiler sizinle profesyonel anlamda iletişim kurma imkanı tanıyacaktır.

Yukarıda bahsi geçen işleme faaliyetlerinin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1) (a) bendi uyarınca bildirim sistemimizden bildirimler almak için verdiğiniz rızadır.

1.6 Facebook Piksel

 • Çevrim içi teklifimiz kapsamında, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ABD adresinde bulunan Facebook Inc. tarafından işletilen Facebook Piksel adlı bir araç kullanılmaktadır.
 • Facebook Piksel ile, sizi reklamların gösterilmesi için bir hedef kitle olarak belirlemek (diğer adıyla Facebook Reklamları) ve reklamlarımızı yalnızca şirketimizle veya çevrim içi teklifimizle ilgilenen kullanıcılara göstermek mümkündür.
 • Ayrıca Facebook'un Özel Hedef Kitleler hizmetini kullanıyor ve Facebook'ta belirli özellikler taşıyan kullanıcılara dayalı belirli hedef kitleler tanımlıyoruz. Facebook Piksel yardımıyla ayrıca, Facebook reklamlarımızın kullanıcıların olası ilgisine uygun olduğundan ve rahatsız edici bir etki yaratmadığından emin olmak istiyoruz.
 • Facebook Piksel ile ayrıca, kullanıcıların web sitemizi ziyaret edip etmediklerini ve/veya etkinlik teklifine kaydolmak gibi belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini tespit ediyoruz (diğer adıyla Özel Dönüşüm). Bu amaç doğrultusunda, Facebook'tan belirli bir kişiye atıfta bulunulmaksızın yalnızca istatistiksel veriler topluyoruz.
 • Facebook'un gizlilik politikasını burada bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/policy.php Facebook Piksel tarafından verilerinizin toplanmasını ve kullanılmasını buradan devre dışı bırakabilirsiniz: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
 • Bu araçların kullanımı pazarlama amaçlıdır. Bu amaçlar aynı zamanda GDPR 6.maddesi, 1.fıkrası, f bendi uyarınca veri işleme konusundaki meşru menfaatimizdir.

1.7 LinkedIn İçgörü Etiketi

 • Wilton Place, Dublin 2, İrlanda adresinde bulunan LinkedIn Ireland Unlimited Company şirketine ait bir Özel Dönüşüm Aracı olan LinkedIn İçgörü Etiketi'nin yardımıyla web sitemizi ziyaret edenler hakkında aşağıdakiler de dahil olmak üzere veriler topluyoruz: IP adresi, URL, yönlendiren URL, cihaz özellikleri, tarayıcı özellikleri, sayfa görüntülemeleri ve tarih ve zaman kaydı. LinkedIn, web sitesi hedef kitlemiz hakkında toplu raporlar ve görüntüleme performansımıza genel bir bakış sağlıyor.
 • İlgili veriler şifrelenir, yedi gün içinde anonim hale getirilir ve anonim hale getirilen veriler 90 gün içinde silinir.
 • LinkedIn İçgörü Etiketi'nin yardımıyla, web sitemize ilgi gösteren kullanıcıları tespit ediyor ve reklamlarımızı ilgili kullanıcılara tekrar göstermek (diğer adıyla Yeniden Hedefleme) ve LinkedIn kullanıcıları hakkında ek bilgi kazanmak için hedef kitleler oluşturuyoruz. Hedeflenen kullanıcılar bu kapsamda tanımlanamaz.
 • LinkedIn İçgörü Etiketini, kullanıcıların web sitemizde belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini izlemek için kullanıyoruz (diğer adıyla Özel Dönüşümler). 
 • LinkedIn'de veri gizliliği hakkında daha fazla bilgiyi LinkedIn'in gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://tr.linkedin.com/legal/privacy-policy?. LinkedIn kullanıcısı olmanız ve LinkedIn'in web sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını ve bunları LinkedIn tarafından saklanan üyelik verilerinizle ilişkilendirmesini istememeniz durumunda, web sitemizi ziyaret etmeden önce LinkedIn hesabınızdan çıkış yapmanız gerekmektedir.
 • Bu araçların kullanımı pazarlama amaçlıdır. Bu amaçlar aynı zamanda GDPR 6.maddesi, 1.fıkrası, f bendi uyarınca veri işleme konusundaki meşru menfaatimizdir.

2. Verilerin ifşası ve aktarılması

İşbu Gizlilik Politikasında açıkça belirtilen durumlar haricinde, kişisel verileriniz sadece yasal olarak izin verilen ve/veya gereken durumlarda önceden açık rızanız alınmadan ifşa edilebilir. Bu tür durumlara örnek olarak, diğerlerinin yanı sıra kullanıcının ya da başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerini korumak amacıyla işlemenin gerekli olduğu durumlar verilebilir.

2.1

Kayıt sırasında ya da Portalımızı ziyaretiniz sırasında verdiğiniz bilgiler, gerekli olduğu ölçüde DMG MORI Grubu dahilinde şirket içi idari amaçlar için ifşa edilir.

Bu bağlamda kişisel verilerin olası bir ifşasının dayanağı, grubumuz bünyesinde idari amaçlar için verilerinizi ifşa etmekteki meşru menfaatimizin, GDPR Madde 6(1) (f) bendi kapsamında kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin hak ve menfaatlerinizden önce gelmesidir.

2.2

Kanunlara aykırı ve/veya kötü niyetli Portal kullanımının soruşturulması ya da hakların tesisi amacıyla, kişisel veriler kolluk kuvvetlerine ya da diğer mercilere ve ayrıca geçerli hallerde mağdur durumdaki üçüncü taraflara ya da hukuk müşavirlerine aktarılacaktır. Ancak, bu aktarım sadece kanunlara aykırı ve/veya kötü niyetli fiillerin işlendiği yönünde emareler varsa yapılacaktır. Kişisel veriler, söz konusu ifşa, kullanım şartlarının ya da diğer yasal taleplerin uygulanması amacına hizmet ettiği takdirde de ifşa edilebilir. Ayrıca, kanun uyarınca talep üzerine belirli resmi mercilere bilgi sunmakla yükümlüyüz. Bu merciler, kolluk kuvvetleri, bir para cezasına tabi idari suçları kovuşturan merciler ve mali makamlardır.

Bu bağlamda kişisel verilerin olası bir ifşasının dayanağı, (1) GDPR Madde 6(1) (c) bendi ve verilerin kolluk kuvvetlerine ifşasıyla ilgili ulusal yasal hükümler uyarınca tabi olduğumuz bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için işlemenin gerekli olması ya da (2) suistimal emarelerinin mevcut olması ya da kullanım şartlarımızı, diğer koşulları ya da yasal talepleri uygulamaya istememiz halinde bu verileri ilgili üçüncü taraflara ifşa etmekteki meşru menfaatlerimizin, GDPR Madde 6(1) (f) bendi kapsamında kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin hak ve menfaatlerinizden önce gelmesidir.

2.3

Hizmetimizi sunmak amacıyla, sözleşme tahtında DMG MORI AG’nin bağlı şirketlerine ve aşağıda belirtilen üçüncü taraf şirketlere ve dış hizmet sağlayıcılara bağımlıyız:

 • SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Almanya;
 • SAP SE iştirakleri;
 • Portal hizmetleriyle bağlantılı olarak SAP tarafından görevlendirilen üçüncü taraflar, yani SAP SE ya da SAP SE’nin iştirakleri.

Bu bağlamda kişisel verilerin olası bir ifşasının dayanağı, (1) verilerin grubumuz bünyesinde idari amaçlarla ifşasında meşru menfaatimizin bulunması ve GDPR Madde 6(1) (f) bendi kapsamında kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin hak ve menfaatlerinizin bunlardan önce gelmiyor olması ve (2) GDPR Madde 28(1) kapsamında veri işleyiciler olarak üçüncü taraf şirketleri ve dış hizmet sağlayıcıları titizlikle seçerek belirli aralıklarla denetliyor olmamız ve bunları sözleşme tahtında kişisel verileri yalnızca bizim talimatlarımız doğrultusunda işleme yükümlülüğüne tabi kılmamızdır.

2.4

İşlerimizi daha da geliştirmek bağlamında, şirketimizin yapısındaki değişiklikler sebebiyle yasal şeklimiz değişebilir ve bağlı kuruluşlar, birimler ve şirket bölümleri kurulabilir, satın alınabilir ya da satılabilir. Bu tür işlemler kapsamında, aday bilgileri şirketin devredilecek kısmı ile birlikte devredilebilir. Yukarıda açıklanan durumlarda kişisel verilerin üçüncü taraflara ifşası halinde, bu ifşanın işbu Gizlilik Politikası ve geçerli veri koruma kanunu uyarınca yapılmasını sağlayacağız.

Bu bağlamda kişisel verilerin olası bir ifşasının dayanağı, şirketimizin şeklini ilgili ekonomik ve yasal koşullara uygun hale getirmekteki meşru menfaatimiz ve GDPR Madde 6(1) (f) bendi kapsamında kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin hak ve menfaatlerinizin ağır basmamasıdır.

3. Üçüncü ülkelere veri aktarımı

Kişisel verileri Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) dışındaki devletlerde de işliyoruz. Bilhassa:

 • İştiraklerimiz;
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, Amerika Birleşik Devletleri, 94043.

Bu işleme faaliyetleri bağlamında kişisel haklarınızın korunmasını temin etmek için, GDPR madde 46(2) (c) bendi uyarınca Avrupa Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddelerini üçüncü ülkelerdeki alıcılarla yaptığımız sözleşmelere dahil ediyoruz.

4. Amaç değişiklikleri

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklananlar dışında yalnızca kanun uyarınca izin verilen durumlarda ya da değişen veri işleme amacına rıza vermeniz halinde işlenebilecektir. Verilerinizin başlangıçta belirtilen toplama amacı dışındaki amaçlarla işlenmesi durumunda, verilerinizi bu diğer amaçlar için işlemeden önce sizi bilgilendirecek ve bu konuyla ilgili ilave bilgiler sunacağız.

5. Veri saklama süresi

Kişisel verilerinizi, toplama amacımız için artık bunlara ihtiyacımız kalmadığında ve yukarıdaki bölümlerde açıklandığı gibi kullandıktan sonra sileceğiz ya da anonim hale getireceğiz. Kişisel verileriniz cezai bir kovuşturmada ya da yasal hakların tesisi, kullanılması veya savunulmasında gerekli olmadıkça, kişisel verilerinizi genellikle başvuru süreci artı 6 ay süreyle saklayacağız.

Bu durum, işbu Gizlilik Politikasında bulunan spesifik hükümleri ya da kişisel verilerin saklanmasına ve silinmesine ilişkin yasal gereklilikleri ve özellikle vergi gerekçeleriyle saklamamız gereken verileri etkilemeyecektir. Yetenek Topluluğumuza katılmak için kullanıcı hesabınızda verdiğiniz bilgiler, cezai bir kovuşturmada ya da yasal hakların tesisi, kullanılması veya savunulmasında gerekli olmadıkça, genellikle en son oturum açmanızdan itibaren 12 ay süreyle saklanacaktır.

6. Veri sahibi olarak haklarınız

6.1 Erişim hakkı

Sizinle ilgili olarak işlediğimiz kişisel verilere ilişkin olarak GDPR Madde 15 kapsamındaki bilgileri herhangi bir zamanda talepte bulunarak edinme hakkına sahipsiniz. Bu bilgileri almak için, aşağıda yer alan adrese posta yoluyla ya da responsibility@dmgmori.com adresine e-posta yoluyla talebinizi gönderebilirsiniz.

6.2 Yanlış bilgileri düzelttirme hakkı

Hakkınızdaki yanlış verileri gecikmeksizin düzelttirme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla aşağıda verilen iletişim adreslerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

6.3 Sildirme hakkı

GDPR Madde 17’de açıklanan koşullar tahtında, kişisel verilerinizi silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Söz konusu koşullar tahtında, bilhassa kişisel veriler toplandıkları ya da işlendikleri amaçlar için artık gerekli değilse, kişisel veriler kanunlara aykırı şekilde işlenmişse, veri sahibi işlemeye itiraz ediyorsa ya da kişisel verilerin tabi olduğumuz Birlik ya da Üye Devlet kanununa uyum amacıyla silinmesi gerekiyorsa, verilerinizi sildirme hakkına sahipsiniz. Veri saklama süresiyle ilgili olarak işbu Gizlilik Politikasının 5. Bölümüne de bakınız. Verilerinizi sildirme hakkınızı kullanmak istiyorsanız, aşağıda verilen iletişim adreslerinden bizimle iletişime geçiniz.

6.4 İşlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkı

GDPR Madde 18 uyarınca işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu hak bilhassa kullanıcı ile aramızda kişisel verilerin doğruluğu hakkında bir ihtilaf varsa verilerin doğruluğunu teyit etmemize olanak tanıyacak bir süre için ve sildirme hakkı mevcutsa kullanıcı sildirme yerine işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep ettiği takdirde geçerlidir. Ayrıca bu hak, veriler ulaşmak istediğimiz amaçlar için artık gerekli değilse, ancak kullanıcı bunlara yasal hakların tesisi, kullanılması ya da savunulması için ihtiyaç duyuyorsa ve itiraz hakkının başarılı bir şekilde kullanılması halen kullanıcı ile aramızda ihtilaf konusu teşkil ediyorsa mevcut olacaktır. İşleme faaliyetini kısıtlama hakkınızı kullanmak istiyorsanız, aşağıda verilen iletişim adreslerinden bizimle iletişime geçiniz.

6.5 Veri taşınabilirliği hakkı

GDPR Madde 20 uyarınca, bize verdiğiniz kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve bilgisayar tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Veri taşınabilirliği hakkınızı kullanmak istiyorsanız, aşağıda verilen iletişim adreslerinden bizimle iletişime geçiniz.

6.6 Rızanın geri çekilmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi için bize rıza verdiğiniz takdirde, bu rızanızı dilediğiniz zaman, hiçbir ücret ödemeden ve gelecekte hiçbir dezavantaja maruz kalmadan geri çekebilirsiniz. Bunun için, disagree@dmgmori.com adresine e-posta ya da aşağıda verilen iletişim adreslerine mesaj gönderiniz. Rızanızı geri çektikten sonra, kişisel verileriniz artık yukarıdaki amaçlar için kullanılmayacaktır ve diğer amaçlar için izin verilen işlemeye tabi olarak derhal silinecektir.

7. İtiraz hakkı

Ayrıca, özel durumunuza ilişkin sebeplerle herhangi bir zamanda GDPR Madde 6(1) (e) bendine dayalı (kamu yararı için veri işleme) ya da Madde 6(1) (f) bendine dayalı (ağır basan menfaatlere dayalı veri işleme) olarak kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz; bu husus ayrıca işbu hükme (GDPR Madde 21) dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. İtiraz ederseniz, sizin menfaatlerinize, haklarınıza ve özgürlüklerinize ağır basan işleme amaçları için ya da yasal hakların tesisi, kullanılması ya da savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermediğimiz sürece artık kişisel verilerinizi işlemeyeceğiz.

8. Şikayette bulunma hakkı

Ayrıca, GDPR Madde 77 uyarınca, kişisel verilerinizi işlememize ilişkin olarak bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

9. İletişim

Kişisel verilerinizi kullanma şeklimizle ilgili herhangi bir sorunuz ya da endişeniz olması halinde ya da veri sahibi olarak bölüm 6 ve 7 kapsamında belirtilen haklarınızı kullanmak istiyorsanız, responsibility@dmgmori.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, FAO Group Data Protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, Almanya, responsibility@dmgmori.com adreslerinden Grup Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

10. İşbu gizlilik politikasına ilişkin değişiklikler

İşbu gizlilik politikasını daima güncel tutacağız. Bu sebeple, muhtelif zamanlarda işbu Gizlilik Politikasını değiştirme ve daha sonra söz konusu değişiklikleri verilerinizin toplanmasına, işlemesine ya da kullanımına uygulama hakkımız saklıdır. İşbu Gizlilik Politikasının güncel versiyonuna kullanıcı hesabınız vasıtasıyla her zaman erişebilirsiniz.

Yayın tarihi

20 Mayıs 2023

Geçerlilik tarihi

20 Mayıs 2023