Polityka Prywatności Portalu z Ofertami Pracy SuccessFactors

Wstęp

Portal pracy SuccessFactors (dalej: „Portal”) jest udostępniany przez DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld, Niemcy (dalej: „DMG MORI AG”), jako administratora danych w zakresie obowiązującego prawa o ochronie danych.

Portal umożliwia ubieganie się o wolne stanowiska w DMG MORI AG i spółkach stowarzyszonych (dalej: „DMG MORI”, „my” lub „nas”). Ponadto możesz dołączyć do naszej puli kandydatów (dalej: „Społeczność talentów”). Oprócz ubiegania się o wolne miejsca pracy, Społeczność Talentów umożliwia:

 • Tworzenie i utrzymywanie profilu kandydata;
 • Udział w międzynarodowych, grupowych procesach aplikacyjnych dla przedziałów czasowych zdefiniowanych w systemie dla każdego kraju;
 • Otrzymywanie powiadomień o wolnych wakatach w DMG MORI;
 • Wygodne aplikowanie na wolne miejsca pracy, z wykorzystaniem istniejącego profilu kandydata.

Jeżeli korzystasz z Portalu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Ponieważ ochrona Twojej prywatności podczas korzystania z Portalu jest dla nas priorytetem, chcielibyśmy przekazać Ci następujące informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, gdy korzystasz z Portalu i jak postępujemy z tymi danymi. Ponadto chcielibyśmy poinformować Cię o podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, a jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, także o naszych prawnie uzasadnionych interesach.

1. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych

1.1 Informacje zbierane podczas korzystania z naszego Portalu

W kontekście korzystania przez Ciebie z Portalu automatycznie zbieramy pewne dane, które są niezbędne do korzystania z Portalu (dane dostępowe). Dane te obejmują: dane dotyczące dostępu do systemu / użytkowania / autoryzacji, tj. Pliki dziennika serwera internetowego (adres IP, data i godzina dostępu, przeglądarka).

Dane te są automatycznie przesyłane do nas, ale nie są przechowywane, aby (1) umożliwić nam świadczenie usługi i związanych z nią funkcji; (2) ulepszać funkcjonalności i parametry wydajnościowe Portalu oraz (3) zapobiegać nadużyciom i nieprawidłowym funkcjom oraz je eliminować. Przetwarzanie to jest uzasadnione ze względu na fakt, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy między Tobą, jako osobą, której dane dotyczą, a nami zgodnie z art. 6 (1) RODO w zakresie korzystania z Portalu lub (2) mamy uzasadniony interes w zagwarantowaniu funkcjonowania i bezbłędnego działania Portalu oraz w oferowaniu usługi odpowiadającej potrzebom rynku i zgodnej z z interesami, które są nadrzędne w stosunku do Twoich praw i interesów w zakresie ochrony Twoich danych osobowych w zakresie określonym w art. 6 ust. 1 RODO.

1.2 Informacje zbierane podczas tworzenia konta użytkownika (logowanie i rejestracja)

Zanim będziesz mógł korzystać z naszego Portalu, musisz założyć konto użytkownika. W tym celu musisz podać następujące informacje (dane rejestracyjne):

 • Nazwa użytkownika (adres e-mail) i hasło;
 • Imię i nazwisko;
 • Numer telefonu, miejsce zamieszkania (kraj lub region).

Przetwarzanie to jest uzasadnione ze względu na fakt, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy między Tobą, jako osobą, której dane dotyczą, a nami zgodnie z art. 6 (1) RODO w zakresie korzystania z Portalu lub (2) mamy uzasadniony interes w zagwarantowaniu funkcjonowania i bezbłędnego działania Portalu oraz w oferowaniu usługi odpowiadającej potrzebom rynku i zgodnej z z interesami, które są nadrzędne w stosunku do Twoich praw i interesów w zakresie ochrony Twoich danych osobowych w zakresie określonym w art. 6 ust. 1 RODO.

Ponadto możesz zdecydować na zasadzie dobrowolności

 • czy Twoje konto użytkownika będzie widoczne (1) wyłącznie dla naszych rekruterów odpowiedzialnych za oferty, o które się ubiegasz lub (2) dla wszystkich rekruterów w Twoim kraju / regionie lub (3) dla wszystkich rekruterów na całym świecie;
 • czy chcesz skorzystać z naszego systemu powiadomień.

W dalszej części poinformujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych i podstawach prawnych, które mają zastosowanie (1.3, 1.4 i 1.5).

1.3 Korzystanie z Portalu w celu ubiegania się o wolne miejsca pracy

Jeśli korzystasz z naszego Portalu w celu ubiegania się o wolne stanowiska, musisz podać nam następujące dane osobowe (zwane dalej „obowiązkowymi danymi aplikacyjnymi”) oprócz danych rejestracyjnych:

 • Dane adresowe i miejsce zamieszkania;
 • Twoje (dowolnie zaprojektowane) CV;
 • Istnienie pozwolenia na pracę.

Przekażemy Twoje dane aplikacyjne spółkom stowarzyszonym uczestniczącym w procesie ubiegania się o stanowisko, o które się ubiegasz. Przy ubieganiu się o wolne stanowisko zasadniczo tylko osoby odpowiedzialne za podjęcie decyzji o zatrudnieniu lub osoby ściśle zaangażowane w ten proces będą miały dostęp do Twoich danych. Osobami tymi regularnie są rekruterzy, przełożeni i, w niektórych przypadkach, szefowie działów. Jeśli ubiegasz się o staż lub stanowisko międzyfirmowe, kilka firm stowarzyszonych może wyjątkowo wspólnie mieć dostęp do Twoich danych.

Przetwarzanie to jest uzasadnione z uwagi na to, że jest to niezbędne do realizacji procesu aplikacyjnego i umowy o pracę w DMG MORI, które mogą wynikać z procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 RODO. Ponadto przedstawiciele pracowników (rada pracowników i organ przedstawicielski pracowników niepełnosprawnych) mogą mieć dostęp do Twoich danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie prawa pracy lub prawa ubezpieczeń społecznych. Podstawą prawną mającą zastosowanie w takich przypadkach jest art. 6 ust. 1 RODO.

Ponadto możesz dobrowolnie zdecydować o podaniu następujących danych osobowych (dalej „opcjonalne dane aplikacyjne”):

 • Tytuł naukowy; przyrostek; narodowość; umiejętności językowe; status wizy; obecna firma; doświadczenie zawodowe; wykształcenie; mobilność; najwcześniejsza data podjęcia pracy; roczne wymagania dotyczące wynagrodzenia; nazwisko polecającego; a także wszelkie informacje, które uznasz za stosowne i zdecydujesz się nam udostępnić.

Zgodnie z wcześniej opisaną procedurą dane, które zdecydujesz się podać dobrowolnie, zostaną przekazane spółkom stowarzyszonym uczestniczącym w procesie rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz.

Podstawą prawną wyżej wymienionych czynności przetwarzania jest Twoja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, w razie potrzeby w połączeniu z art. 9 (2) RODO.

1.4 Korzystanie z Portalu w celu uczestnictwa w Społeczności Talentów

Możesz także skorzystać z naszego Portalu dodatkowo i na zasadzie dobrowolności, aby uczestniczyć w Społeczności Talentów. Twoje obowiązkowe i opcjonalne dane aplikacyjne przekazane nam zgodnie z powyższym postanowieniem (1.3) zostaną następnie sprawdzone pod kątem odpowiednich wolnych miejsc przez naszych upoważnionych rekruterów. W przypadku wolnego wakatu odpowiedzialna firma stowarzyszona może się z Tobą skontaktować.

Podstawą prawną związanych z tym czynności przetwarzania jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO, w razie potrzeby w połączeniu z art. 9 (2) RODO.

1.5 Korzystanie z systemu powiadomień

Możesz również korzystać z naszego Portalu opcjonalnie i na zasadzie dobrowolności, aby otrzymywać powiadomienia o nowych ofertach pracy zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi kryteriami wyszukiwania (np. Słowo kluczowe; lokalizacja; kraj / region; stanowisko; poziom doświadczenia; częstotliwość powiadomień). W tym celu przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Adres email;
 • Imię I nazwisko;
 • W razie potrzeby dalsze informacje przekazane nam dobrowolnie, abyśmy mogli zwrócić się do Ciebie w sposób profesjonalny.

Podstawą prawną wyżej wymienionych czynności przetwarzania jest Twoja zgoda na nasz system powiadamiania zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.

1.6 Piksel Facebooka

 • W ramach naszej oferty internetowej stosujemy tak zwany Piksel Facebooka, który jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.
 • Za pomocą Piksela Facebooka możliwe jest oznaczenie Ciebie jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (tzw. Facebook Ads) i pokazywanie naszych reklam tylko takim użytkownikom, którzy są zainteresowani naszą firmą lub ofertą internetową.
 • Poza tym korzystamy z usługi Facebooka o nazwie Custom Audiences i określamy na Facebooku konkretne grupy docelowe na podstawie użytkowników o określonych cechach. Za pomocą Piksela Facebooka chcemy również zapewnić, aby nasz system Facebook-Ads odpowiadał potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie był dla nich męczący.
 • Ponadto z pomocą Piksela Facebooka ustalamy, czy użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i/lub wykonują określone czynności, np. rejestrują się do oferty eventowej (tzw. konwersja). W tym celu otrzymujemy od Facebooka wyłącznie dane statystyczne, bez odniesienia do konkretnej osoby.
 • Politykę ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php Rejestrowanie danych przez Piksela Facebooka i wykorzystywanie Twoich danych można dezaktywować pod adresem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
 • Stosowanie tych narzędzi służy celom marketingowym. Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

1.7 LinkedIn Insight Tag

 • Za pomocą LinkedIn Insight Tag, narzędzia do konwersji od firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, gromadzimy dane osób odwiedzających naszą stronę internetową, w tym adres IP, adres URL, adres URL strony, z której nastąpiło przekierowanie, właściwości urządzenia, właściwości przeglądarki, widoki strony i znacznik czasu. LinkedIn oferuje nam skonsolidowane raporty o grupach docelowych naszej strony internetowej i podsumowanie naszej wydajności reklamowej.
 • Dane te zostają zaszyfrowane, zanonimizowane w ciągu siedmiu dni, a dane zanonimizowane są usuwane w ciągu 90 dni.
 • Na podstawie LinkedIn Insight Tags ustalamy użytkowników, którzy wykazali zainteresowanie naszą stroną internetową i tworzymy grupy docelowe, aby ponownie wyświetlić naszą reklamę odpowiednim użytkownikom (tzw. retargeting) oraz by pozyskać dodatkowe informacje o użytkownikach LinkedIn. Konkretni użytkownicy nie mogą przy tym zostać zidentyfikowani. 
 • Wykorzystujemy LinkedIn Insight Tag, aby monitorować, czy użytkownicy wykonują określone czynności na naszej stronie internetowej (tzw. konwersje).  
 • Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych na LinkedIn można znaleźć w wytycznych LinkedIn dotyczących ochrony danych osobowych https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?. Jeśli jesteś użytkownikiem LinkedIn i nie chcesz, aby LinkedIn zbierał Twoje dane za pośrednictwem naszej strony internetowej i powiązał je z Twoimi danymi członkowskimi zapisanymi w LinkedIn, musisz się wylogować z LinkedIn, zanim odwiedzisz naszą stronę internetową. 
 • Stosowanie tych narzędzi służy celom marketingowym. Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Ujawnianie i przekazywanie danych

Poza przypadkami wyraźnie określonymi w niniejszej Polityce Prywatności, ujawnienie Twoich danych osobowych bez Twojej wyraźnej uprzedniej zgody będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to prawnie dozwolone i / lub konieczne. Może tak być między innymi, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby fizycznej.

2.1

Dane, które podajesz podczas rejestracji lub wizyty na naszym Portalu, są w niezbędnym zakresie ujawniane w ramach Grupy DMG MORI dla celów administracji wewnętrznej.

Ewentualne ujawnienie danych osobowych jest uzasadnione ze względu na fakt, że mamy prawnie uzasadniony interes w udostępnianiu danych w celach administracyjnych w ramach naszej grupy oraz że Twoje prawa i interesy w zakresie ochrony Twoich danych osobowych nie są nadrzędne w zakresie pkt (f) art. 6 ust. 1 RODO.

2.2

Jeśli będzie to konieczne w celu zbadania niezgodnego z prawem i / lub nadużycia korzystania z Portalu lub ustalenia praw, dane osobowe zostaną przekazane organom ścigania lub innym organom, a także, w stosownych przypadkach, poszkodowanym osobom trzecim lub doradcom prawnym. Jednak takie przekazanie nastąpi tylko wtedy, gdy istnieją przesłanki sugerujące bezprawne i / lub obraźliwe zachowanie. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione, jeśli takie ujawnienie służy wyegzekwowaniu warunków użytkowania lub innych roszczeniach prawnych. Ponadto jesteśmy zobowiązani przez prawo do udzielania na żądanie informacji określonym organom publicznym. Organami tymi są organy ścigania, organy ścigania przestępstw administracyjnych podlegające karze grzywny oraz organy skarbowe.

Ewentualne ujawnienie danych osobowych jest uzasadnione ze względu na fakt, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy zgodnie z art. (C) art. 6 ust. 1 RODO w połączeniu z krajowymi przepisami prawa dotyczącymi udostępniania danych organom ścigania; lub (2) jeśli istnieją oznaki nadużycia lub jeśli dążymy do wyegzekwowania naszych warunków użytkowania, innych warunków lub roszczeń prawnych, mamy uzasadniony interes w ujawnieniu danych wspomnianym stronom trzecim oraz Państwa prawa i interesy w odniesieniu do ochrona Twoich danych osobowych nie jest nadrzędna w zakresie określonym w art. 6 ust. 1 RODO.

2.3

W celu świadczenia naszych usług jesteśmy zależni od firm powiązanych umową z DMG MORI AG oraz następujących firm zewnętrznych i usługodawców zewnętrznych:

 • SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Niemcy;
 • Podmioty stowarzyszone SAP SE;
 • Strony trzecie zaangażowane przez SAP, tj. SAP SE lub podmioty stowarzyszone SAP SE w związku z usługami Portalu.

Ewentualne ujawnienie danych osobowych jest uzasadnione ze względu na fakt, że (1) mamy prawnie uzasadniony interes w ujawnieniu danych w celach administracyjnych w ramach naszej grupy, a Twoje prawa i interesy w zakresie ochrony Twoich danych osobowych nie są nadrzędne w zakres art. 6 (1) RODO i (2) wybraliśmy nasze firmy zewnętrzne i usługodawców zewnętrznych jako podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 28 (1) RODO z należytą starannością, regularnie je kontrolujemy i poddajemy zobowiązaniu umownemu do przetwarzania wyłącznie danych osobowych zgodnie z naszymi instrukcjami.

2.4

W kontekście dalszego rozwoju naszej działalności struktura naszej firmy może ulec zmianie, w wyniku czego może nastąpić zmiana formy prawnej, utworzenie, zakup lub sprzedaż spółek zależnych, oddziałów i części firmy. W przypadku takich transakcji informacje o kandydacie mogą zostać przekazane wraz z częścią firmy, która ma zostać przeniesiona. W każdym przypadku udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim w wyżej opisanym zakresie zapewnimy, że takie udostępnienie odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującym prawem o ochronie danych.

Ewentualne ujawnienie danych osobowych jest uzasadnione ze względu na to, że mamy uzasadniony interes w dostosowaniu formy naszej firmy w razie potrzeby do odpowiednich uwarunkowań ekonomicznych i prawnych oraz że Twoje prawa i interesy w zakresie ochrony danych osobowych nie są nadrzędne w rozumieniu art. 6 ust. 1 RODO.

3. Przekazywanie danych do krajów trzecich

Przetwarzamy również dane w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Konkretnie:

 • Nasze spółki zależne;
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone, 94043.

Aby zapewnić ochronę Twoich praw osobistych również w kontekście takich czynności przetwarzania, korzystamy ze standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej zgodnie z art. 46 (2) RODO przy zawieraniu umów z odbiorcami z krajów trzecich.

4. Zmiana celu przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w innych celach niż opisane powyżej, jeżeli jest to dozwolone przez prawo lub jeśli wyraziłeś zgodę na zmieniony cel przetwarzania danych. W przypadku dalszego przetwarzania w innych celach niż te, dla których dane zostały pierwotnie zebrane, poinformujemy Cię o tym przed dalszym przetwarzaniem w tych innych celach i udzielimy wszelkich dodatkowych informacji istotnych w tym zakresie.

5. Okres przechowywania danych

Usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane osobowe, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy i wykorzystaliśmy, jak opisano w sekcjach powyżej. Z reguły Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres rozpatrywania wniosku plus 6 miesięcy, chyba że dane są niezbędne do wszczęcia postępowania karnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Nie ma to wpływu na żadne szczególne postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności ani na wymogi prawne dotyczące przechowywania i usuwania danych osobowych, w szczególności takich, które musimy zachować ze względów podatkowych. Dane podane przez Ciebie na koncie użytkownika w celu uczestnictwa w naszej Społeczności Talentów będą zwykle przechowywane przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania, chyba że Twoje dane są niezbędne do wszczęcia postępowania karnego lub do ustalenia, wykonania lub usunięcia dochodzenie roszczeń prawnych.

6. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

6.1 Prawo dostępu

Masz prawo w każdej chwili uzyskać od nas na żądanie informacje w zakresie art. 15 RODO o Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. W celu uzyskania takich informacji możesz wysłać swoje zapytanie pocztą na podany adres lub pocztą elektroniczną na adres responsibility@dmgmori.com.

6.2 Prawo do sprostowania niedokładnych danych

Masz prawo do żądania od nas, bez zbędnej zwłoki, sprostowania danych osobowych, które Cię dotyczą, jeśli są one nieprawidłowe. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem kontaktowym podanym powyżej.

6.3 Prawo do usunięcia

Na warunkach opisanych w art. 17 RODO, masz prawo żądania od nas usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Warunki te dają prawo do usunięcia danych, w szczególności jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się temu przetwarzanie lub usunięcie danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Odnośnie okresu przechowywania danych patrz także punkt 5 niniejszej Polityki prywatności. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do usunięcia, skontaktuj się z nami pod adresem kontaktowym podanymi powyżej.

6.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. Prawo to istnieje w szczególności w przypadku zakwestionowania dokładności danych osobowych między użytkownikiem a nami, na okres umożliwiający nam zweryfikowanie prawidłowości; a jeśli w przypadku istniejącego prawa do usunięcia, użytkownik zamiast usunięcia zażąda ograniczenia przetwarzania; ponadto prawo to istnieje, gdy dane nie są już potrzebne do celów, które realizujemy, ale gdy użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a skuteczne wykonanie prawa do sprzeciwu jest nadal przedmiotem sporu między nami i użytkownikiem. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania, skontaktuj się z nami pod adresem kontaktowym podanym powyżej.

6.5 Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, zgodnie z art. 20 RODO. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do przenoszenia danych, skontaktuj się z nami pod adresem kontaktowym podanym powyżej.

6.6 Cofnięcie zgody

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili wycofać tę zgodę, nieodpłatnie i bez żadnych przyszłych niedogodności. W tym celu wyślij wiadomość e-mail na adres disagree@dmgmori.com lub wiadomość na adresy kontaktowe podane poniżej. Po wycofaniu zgody Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane do ww. Celów i – z zastrzeżeniem zgody na przetwarzanie w innych celach – zostaną niezwłocznie usunięte.

7. Prawo do sprzeciwu

Ponadto masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 (1) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub na podstawie art. 6 ust. 1 (przetwarzanie danych na podstawie nadrzędności interesów); dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu (art. 21 RODO). W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istotne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Prawo do złożenia reklamacji

Ponadto zgodnie z art. 77 RODO masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

9. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszego postępowania z Twoimi danymi osobowymi lub jeśli chcesz skorzystać z praw określonych w punktach 6 i 7 jako osoba, której dane dotyczą, skontaktuj się z nami pod adresem responsibility@dmgmori.com. Ponadto możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych grupy pod adresem GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, FAO Group Data Protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, Niemcy, responsibility@dmgmori.com.

10. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Będziemy zawsze aktualizować niniejszą politykę prywatności. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszej polityki prywatności, a następnie do stosowania tych zmian w zakresie gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych. Dostęp do aktualnej wersji niniejszej polityki prywatności można uzyskać w każdej chwili za pośrednictwem swojego konta użytkownika.

Data wydania

20 maj 2023

Data wejścia w życie

20 maj 2023