Privacybeleid voor SuccessFactors Job Portal

Preambule

De SuccessFactors Job Portal (hierna: 'Portal') wordt door DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld, Duitsland (hierna: 'DMG MORI AG'), als verwerkingsverantwoordelijke volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ter beschikking gesteld.

Via de portal kunt u solliciteren op openstaande vacatures bij DMG MORI AG en de bij ons aangesloten bedrijven (hierna: 'DMG MORI', 'wij' of 'ons'). Bovendien kunt u zich aansluiten bij onze kandidatenpool (hierna: 'Talent Community'). Naast het solliciteren op openstaande vacatures, stelt de Talent Community u in staat om:

 • een kandidatenprofiel aan te maken en te onderhouden; 
 • deel te nemen aan grensoverschrijdende sollicitatieprocedures met betrekking tot vacatures binnen onze groep gedurende een voor elk land gedefinieerde looptijd;
 • meldingen te ontvangen voor openstaande vacatures bij DMG MORI;
 • makkelijker te solliciteren op openstaande vacatures met behulp van een bestaand kandidatenprofiel.

Als u de Portal gebruikt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Aangezien wij groot belang hechten aan de bescherming van uw privacy tijdens het gebruik van de Portal, willen we u graag informeren over welke persoonsgegevens we bij het gebruik van de Portal verwerken en hoe we met deze gegevens omgaan. Verder willen we u informeren over de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens en ook over wanneer die verwerking voor onze legitieme belangen noodzakelijk is.

1. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

1.1 Gegevens die worden verzameld wanneer u onze Portal gebruikt

In het kader van uw gebruik van de Portal verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de Portal (toegangsgegevens). Deze gegevens omvatten gegevens voor systeemtoegang, gebruiksgegevens en autorisatiegegevens, d.w.z. webserverlogbestanden (IP-adres, datum en tijd van toegang, browser).

Deze gegevens worden automatisch aan ons doorgegeven, maar niet opgeslagen, om (1) ons in staat te stellen de dienst en de bijbehorende functionaliteiten aan u te leveren; (2) de functionaliteiten en prestatiekenmerken van het portaal te verbeteren, en (3) misbruik en storingen te voorkomen en te elimineren. Deze gegevensverwerking is gerechtvaardigd omdat (1) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract tussen u, als betrokkene, en ons op grond van artikel 1b van de AVR voor het gebruik van de Portal, of (2) wij er een legitiem belang bij hebben om de goede bediening en foutloze werking van de Portal te garanderen en om een dienst te kunnen aanbieden die voldoet aan de vraag van de markt en in overeenstemming is met belangen die voorrang hebben op uw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens in het kader van artikel 6(1f) van de AVR.

1.2 Gegevens die worden verzameld bij het aanmaken van een gebruikersaccount (inloggen en registratie)

Voordat u gebruik kunt maken van onze Portal, moet er een gebruikersaccount worden aangemaakt. Om dit te kunnen doen, dient u de volgende gegevens te verstrekken (registratiegegevens):

 • Gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord;
 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer, woonplaats (land of regio).

Deze gegevensverwerking is gerechtvaardigd omdat (1) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract tussen u, als betrokkene, en ons op grond van artikel 1b van de AVR voor het gebruik van de Portal, of (2) wij er een legitiem belang bij hebben om de goede bediening en foutloze werking van de Portal te garanderen en om een dienst aan te kunnen bieden die voldoet aan de vraag van de markt en in overeenstemming is met belangen die voorrang hebben op uw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens in het kader van artikel 6(1f) van de AVR.

Bovendien kunt u op vrijwillige basis beslissen

 • of uw gebruikersaccount uitsluitend zichtbaar dient te zijn (1) voor onze recruiters die verantwoordelijk zijn voor de vacatures waarop u solliciteert of (2) voor alle recruiters binnen uw land/regio of (3) voor alle recruiters wereldwijd;
 • of u gebruik wilt maken van ons notificatiesysteem.

Hierna zullen wij u informeren over de verwerking van uw gegevens en de rechtsgrondslagen die daarop van toepassing zijn (1.3, 1.4 en 1.5).

1.3 De Portal gebruiken om te solliciteren op openstaande vacatures

Als u gebruikmaakt van ons portaal om te solliciteren op openstaande vacatures, bent u verplicht om naast de registratiegegevens ook de volgende persoonsgegevens (hierna 'verplichte sollicitatiegegevens') aan ons te verstrekken:

 • aanspreektitel en woonplaats;
 • uw CV (vrij op te stellen);
 • of u beschikt over een werkvergunning.

Wij sturen uw sollicitatiegegevens door naar aangesloten bedrijven die participeren in de sollicitatieprocedure voor de vacature waarop u solliciteert. Bij het solliciteren op een openstaande vacature hebben over het algemeen alleen de personen die verantwoordelijk zijn voor het nemen van de beslissing tot aanname van een kandidaat of de personen die nauw betrokken zijn bij dit proces toegang tot uw gegevens. Tot deze personen behoren vaak recruiters, lijnmanagers en in sommige gevallen afdelingshoofden. Als u solliciteert naar een stageplaats of een functie elders binnen de groep kunnen meerdere aangesloten bedrijven bij wijze van uitzondering gezamenlijk toegang hebben tot uw gegevens.

Deze gegevensverwerking is gerechtvaardigd omdat het noodzakelijk is om de sollicitatieprocedure en uw arbeidsovereenkomst met DMG MORI die daaruit kan voortvloeien uit te voeren volgens artikel 6(1b) van de AVR. Daarnaast kunnen werknemersvertegenwoordigers (ondernemingsraad en vertegenwoordigingsorgaan voor gehandicapte werknemers) toegang hebben tot uw gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van het arbeidsrecht of het socialezekerheidsrecht. De toepasselijke rechtsgrond voor dergelijke gevallen is artikel 6(1c) van de AVR.

Bovendien kunt u op vrijwillige basis beslissen om de volgende persoonsgegevens te verstrekken (hierna 'facultatieve sollicitatiegegevens'):

 • Academische titel; achtervoegsel; nationaliteit; taalvaardigheid; visumstatus; huidige werkgever; werkervaring; opleiding; geografische mobiliteit; vroegste ingangsdatum; jaarsalarisvereisten; naam van de verwijzer; evenals alle informatie die u nuttig acht en die u met ons wilt delen.

In overeenstemming met de eerder beschreven procedure worden de door u vrijwillig verstrekte gegevens doorgestuurd naar de aangesloten bedrijven die participeren in de sollicitatieprocedure voor de vacature waarop u solliciteert.

Uw toestemming vormt op grond van artikel 6(1a) van de AVR, indien nodig in combinatie met artikel 9(2a), de wettelijke basis voor bovengenoemde verwerkingsactiviteiten.

1.4 De Portal gebruiken om deel te nemen aan de Talent Community

U kunt onze Portal ook aanvullend en op vrijwillige basis gebruiken om deel te nemen aan de Talent Community. Uw verplichte en facultatieve sollicitatiegegevens die u ons in overeenstemming met bovenstaande bepaling (1.3) verstrekt, worden dan door onze geautoriseerde recruiters gecheckt en gelinkt met eventueel geschikte vacatures. In geval van een geschikte vacature kan het betreffende aangesloten bedrijf contact met u opnemen.

Uw toestemming vormt op grond van artikel 6(1a) van de AVR, indien nodig in combinatie met artikel 9(2a), de wettelijke basis voor bovengenoemde verwerkingsactiviteiten.

1.5 Het notificatiesysteem gebruiken

U kunt onze Portal ook optioneel en op vrijwillige basis gebruiken voor het ontvangen van job alerts voor nieuwe vacatures volgens uw vooraf gedefinieerde zoekcriteria (bijv. trefwoord; locatie; land/regio; functie; ervaringsniveau; meldingsfrequentie). Voor dit doel verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • e-mailadres;
 • voor- en achternaam;
 • indien nodig, vrijwillig verstrekte aanvullende gegevens, zodat wij u als beroepskracht kunnen aanspreken.

Uw toestemming voor ons notificatiesysteem vormt op grond van artikel 6(1a) van de AVR de wettelijke basis voor bovengenoemde verwerkingsactiviteiten.

1.6 Facebook-pixels

 • De zogenaamde Facebook-pixel, die wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS, wordt gebruikt als onderdeel van ons online aanbod.
 • Met behulp van de Facebook-pixel is het mogelijk om u als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde Facebook-advertenties) te bepalen en onze advertenties alleen te tonen aan gebruikers die geïnteresseerd zijn in ons bedrijf of ons online aanbod.
 • We gebruiken ook de Facebook-service “Custom Audiences” en definiëren bepaalde doelgroepen in Facebook op basis van gebruikers met bepaalde kenmerken. Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van gebruikers en niet vervelend zijn.
 • Met behulp van de Facebook-pixel stellen we ook vast of gebruikers onze website uitvoeren en/of bepaalde acties uitvoeren, zoals het inschrijven voor het evenementaanbod (zogenaamde conversie). We ontvangen alleen statistische gegevens van Facebook zonder verwijzing naar een specifiek persoon.
 • Het gegevensbeschermingsbeleid van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/policy.php U kunt het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens hier deactiveren: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. 
 • Deze tools worden gebruikt voor marketingdoeleinden. In deze doeleinden ligt ook ons rechtmatig belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.  

1.7 LinkedIn Insight Day

 • Met behulp van de LinkedIn Insight Tag, een conversietool van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verzamelen we gegevens over bezoekers van onze website, waaronder: IP-adres, URL, verwijzende URL, apparaateigenschappen, browsereigenschappen, paginaweergaven en tijdstempel. LinkedIn biedt ons geaggregeerde rapporten over ons websitepubliek en een overzicht van onze kijkprestaties.
 • ​​​​​​​Deze gegevens worden versleuteld, binnen zeven dagen geanonimiseerd en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen verwijderd.
 • Met behulp van de LinkedIn Insight Tag bepalen we gebruikers die interesse hebben getoond in onze website en creëren we doelgroepen om onze advertenties opnieuw aan de relevante gebruikers te tonen (zogenaamde “retargeting”) en om aanvullende informatie over de LinkedIn-gebruikers te verkrijgen. Gerichte gebruikers kunnen hier niet worden geïdentificeerd.
 • Wij gebruiken de LinkedIn Insight Tag om bij te houden of gebruikers bepaalde acties op onze website uitvoeren (zogenaamde conversies).
 • Meer informatie over gegevensbescherming op LinkedIn vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van LinkedIn https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy. Als u een LinkedIn-gebruiker bent en niet wilt dat LinkedIn via onze website gegevens over u verzamelt en koppelt aan uw op LinkedIn opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet u zich bij LinkedIn afmelden voordat u onze website bezoekt.
 • Deze tools worden gebruikt voor marketingdoeleinden. In deze doeleinden ligt ook ons rechtmatig belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

2. Bekendmaking en overdracht van gegevens

Afgezien van die gevallen die uitdrukkelijk in dit Privacybeleid worden vermeld, zullen we uw persoonsgegevens enkel zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming bekendmaken indien dit wettelijk toegestaan en/of noodzakelijk is. Dit kan onder andere het geval zijn als de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de gebruiker of een andere natuurlijke persoon te beschermen.

2.1

De gegevens die u tijdens de registratie of het bezoek aan onze portal verstrekt, worden voor zover nodig binnen de DMG MORI Group bekendgemaakt voor interne administratiedoeleinden.

Een mogelijke bekendmaking van de persoonsgegevens is gerechtvaardigd omdat wij een legitiem belang hebben bij de bekendmaking van de gegevens voor administratieve doeleinden binnen onze groep en omdat uw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens niet prevaleren binnen het toepassingsgebied van artikel 6(1f) van de AVR.

2.2

Indien dit nodig is voor het onderzoek naar onrechtmatig en/of oneigenlijk gebruik van de Portal of voor de vaststelling van rechten, worden de persoonsgegevens doorgegeven aan de wetshandhavingsinstanties of andere instanties en, indien van toepassing, aan benadeelde derden of juridische adviseurs. Een dergelijke overdracht zal echter alleen plaatsvinden als er aanwijzingen zijn die wijzen op onwettig en/of onrechtmatig gedrag. Persoonsgegevens kunnen ook bekend worden gemaakt indien deze bekendmaking dient om gebruiksvoorwaarden of andere juridische vorderingen af te dwingen. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om op verzoek gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Deze instanties zijn wetshandhavingsinstanties, instanties die plegers van strafbare administratieve overtredingen gerechtelijk vervolgen, en fiscale autoriteiten.

Een mogelijke bekendmaking van persoonsgegevens is gerechtvaardigd wanneer (1) de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting die op ons rust op grond van artikel 1c van de AVR in combinatie met nationale wettelijke bepalingen met betrekking tot de bekendmaking van gegevens aan wetshandhavingsinstanties; of (2) wanneer er aanwijzingen zijn dat er sprake is van onrechtmatig gedrag of indien wij trachten onze gebruiksvoorwaarden, andere voorwaarden of rechtsvorderingen af te dwingen, en daarbij een rechtmatig belang hebben bij de bekendmaking van de gegevens aan genoemde derden, en uw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens niet prevaleren binnen het toepassingsgebied van artikel 6(1f) van de AVR.

2.3

Voor het leveren van onze dienst zijn wij afhankelijk van contractueel verbonden ondernemingen van DMG MORI AG en van de volgende derden en externe dienstverleners:

 • SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Duitsland;
 • aan SAP SE gelieerde ondernemingen;
 • door SAP ingeschakelde derden, d.w.z. SAP SE of aan SAP SE gelieerde ondernemingen, in verband met de portaaldiensten.

Een mogelijke bekendmaking van persoonsgegevens is gerechtvaardigd wanneer (1) wij een legitiem belang hebben bij de bekendmaking van de gegevens voor administratieve doeleinden binnen onze groep en uw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens niet prevaleren binnen het toepassingsgebied van artikel 6(1f) van de AVR, en (2) wij de betrokken derden en externe dienstverleners als verwerkers in de zin van artikel 1 van de AVR met zorg hebben gekozen, regelmatig controleren en hebben onderworpen aan de contractuele verplichting om uitsluitend de door ons opgedragen persoonlijke gegevens te verwerken.

2.4

In het kader van de verdere ontwikkeling van onze activiteiten kan de structuur van onze onderneming zodanig veranderen dat eventueel de rechtsvorm wordt gewijzigd, dochterondernemingen, divisies en delen van de onderneming kunnen worden opgericht, verworven of verkocht. In het geval van dergelijke transacties kunnen eventueel de kandidaatsgegevens samen met het over te dragen deel van de onderneming worden overgedragen. Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat de bekendmaking van persoonsgegevens aan derden binnen het hierboven beschreven kader plaatsvindt in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Een mogelijke bekendmaking van de persoonsgegevens is gerechtvaardigd wanneer wij een legitiem belang hebben bij het aanpassen van onze bedrijfsvorm, indien nodig aan de respectieve economische en juridische omstandigheden en omdat uw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens niet prevaleren binnen het toepassingsgebied van artikel 6(1f) van de AVR. 

3. Gegevensoverdracht naar derde landen

We verwerken ook gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Specifiek:

 • aan ons gelieerde ondernemingen;
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, United States, 94043.

Om de bescherming van uw persoonlijke rechten ook in het kader van dergelijke verwerkingsactiviteiten te waarborgen, maken wij gebruik van de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie volgens artikel 46(2c) van de AVR bij het opstellen van onze contracten met ontvangers in derde landen.

4. Andere doeleinden

Uw persoonsgegevens worden alleen voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden verwerkt als dit wettelijk is toegestaan of als u akkoord gaat met het gewijzigde doel van de gegevensverwerking. In het geval van verdere verwerking voor andere doeleinden dan die waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, zullen wij u voorafgaand aan de verdere verwerking voor die andere doeleinden op de hoogte stellen en u eventuele aanvullende informatie verstrekken die in dit verband relevant is.

5. Duur van de gegevensopslag

We zullen uw persoonsgegevens wissen of anonimiseren zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld en gebruikt zoals beschreven in bovenstaande hoofdstukken. Gewoonlijk bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van het sollicitatieproces plus 6 maanden, tenzij uw gegevens noodzakelijk zijn voor het instellen van een strafrechtelijke vervolging of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

Dit heeft geen invloed op specifieke bepalingen in dit Privacybeleid of de wettelijke vereisten voor het opslaan en wissen van persoonsgegevens, in het bijzonder indien dergelijke gegevens om fiscale redenen moeten worden bewaard. De gegevens die u in uw gebruikersaccount voor lidmaatschap van onze Talent Community hebt opgegeven, worden gewoonlijk voor een periode van 12 maanden na uw laatste login opgeslagen, tenzij uw gegevens noodzakelijk zijn voor het instellen van een strafrechtelijke vervolging of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

6. Uw rechten als betrokkene

6.1 Recht op toegang

Op grond van artikel 15 van de AVR heeft u te allen tijde recht op informatie van ons met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Om dergelijke informatie te verkrijgen, kunt u uw verzoek per post sturen naar het hieronder vermelde adres of per e-mail naar responsibility@dmgmori.com.

6.2 Recht op correctie van onjuiste gegevens

Indien uw persoonsgegevens onjuist zijn, heeft u het recht om van ons zonder onnodige vertraging rectificatie van uw persoonsgegevens te verlangen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via een van de onderstaande contactadressen.

6.3 Recht om gegevens te laten wissen

Onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 17 van de AVR heeft u het recht om van ons te verlangen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Deze voorwaarden geven vooral recht op uitwissing van persoonsgegevens indien deze niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins werden verwerkt, indien de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de betrokkene zich tegen de verwerking verzet of indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan de wetgeving van de EU of van de betrokken lidstaten waaraan wij onderworpen zijn. Zie met betrekking tot de duur van de gegevensopslag ook hoofdstuk 5 van dit Privacybeleid. Als u uw recht om gegevens te laten wissen wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande contactadressen. 

6.4 Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om van ons een beperking van de verwerking te verlangen in overeenstemming met artikel 18 van de AVR. Dit recht bestaat met name indien er verschil van mening bestaat tussen de gebruiker en ons met betrekking tot de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid te controleren; en indien, in het geval van een bestaand recht om gegevens te laten wissen, de gebruiker verzoekt om een beperking van de verwerking in plaats van verwijdering. Bovendien bestaat dit recht indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de door ons nagestreefde doeleinden, maar de gebruiker ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, en indien er met betrekking tot de succesvolle uitoefening van het recht van bezwaar nog steeds een verschil van mening bestaat tussen ons en de gebruiker. Als u uw recht op beperking van de verwerking wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande contactadressen.

6.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met artikel 20 van de AVR heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar format. Als u gebruik wilt maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande contactadressen.

6.6 Intrekking van toestemming

Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde kosteloos en zonder problemen intrekken. Om dit te doen, stuurt u een e-mail naar disagree@dmgmori.com of een bericht naar een van de onderstaande contactadressen. Nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden en – onder voorbehoud van een toegestane verwerking voor andere doeleinden – onmiddellijk gewist.

7. Recht van bezwaar

Bovendien hebt u het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van punt artikel 6(1e) van de AVR (gegevensverwerking in het algemeen belang) of op grond van artikel 6(1f) (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling (artikel 21 van de AVR). Als u bezwaar maakt, zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij aantoonbaar dwingende en gerechtvaardigde redenen hebben die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden of nodig zijn voor de vestiging, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

8. Recht om een klacht in te dienen

Volgens artikel 77 van de AVR heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

9. Contact

Als u vragen of zorgen heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of als u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene zoals die in hoofdstuk 6 en 7 worden genoemd, kunt u contact met ons opnemen via responsibility@dmgmori.com. Bovendien kunt u contact opnemen met onze Group Data Protection Officer bij GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH, FAO Group Data Protection, DECKEL MAHO Straße 1, DE-87459 Pfronten, Duitsland, responsibility@dmgmori.com. 

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

We zullen dit privacybeleid altijd up-to-date houden. Daarom behouden wij ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en om deze wijzigingen vervolgens toe te passen op de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw gegevens. De huidige versie van dit Privacybeleid is te allen tijde toegankelijk via uw gebruikersaccount.

Datum van publicatie

20 mei 2023

Geldigheidsdatum

20 mei 2023